Přijímačky jsou za vámi – nastává čekání na výsledky

Důležité datum – 28. 4. 2023

Do tohoto data musí CERMAT dokončit centrální vyhodnocení testů jednotné přijímací zkoušky a výsledky předat jednotlivým školám.

Poté, co CERMAT předá hodnocení uchazečů školám, mají školy dva pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů =  proto ředitelé škol budou vyhlašovat výsledky přijímaček mezi 28. dubnem a 3. květnem 2023.

Jak vyhlášení výsledků probíhá v praxi ?

U přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů. Oznámení o přijetí škola nezasílá!

Nepřijatým uchazečům škola zasílá písemné rozhodnutí poštou.

Jste přijati ?

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (= po vyhlášení výsledků) je nutné, aby uchazeč podal na tuto školu zápisový lístek, kterým potvrzuje svůj zájem o školu.

Pokud tak neučiní, bude po těchto 10ti pracovních dnech jeho místo uvolněno těm žákům, kteří podali odvolání.

Více o zápisovém lístku se dozvíte ve  stejnojmenném článku zde na webu.

Nejste přijati ?

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí (= po doručení rozhodnutí o nepřijetí) je možné, aby žák podal odvolání o rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání je nutné podat formou doporučeného dopisu nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu jde o podání do datové schránky, ne prostřednictvím e-mailu, protože klasickou e-mailovou zprávu škola nemusí akceptovat).

Pokud chcete, tak odvolání můžete podat hned v momentě, kdy zjistíte, že nejste uvedeni na seznamu přijatých uchazečů. Není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Podrobné informace k „popřijímačkovému“ období najdete také na spřáteleném webu To dáš!

Komentáře

Přidat komentář