Kam po devítce

program a přednášky pro školy 

Školám a jejich žákům z posledních ročníků je určen program

PŘEDSTAV SI SVŮJ BUDOUCÍ ŽIVOT 

Program pomůže žákům konkretizovat jejich představy o budoucnosti, zamyslet se nad žebříčkem vlastních životních hodnot nebo silnými a slabými stránkami. Zároveň vhodně doplňuje průřezové téma Člověk a svět práce. Program lze realizovat ve verzi 2 x 45 min nebo 4 x 45 min a lze ho financovat z šablon

Nejedná se o klasickou frontální přednášku, 
ale o 2 nebo 4 bloky skupinových i individuálních aktivit, které obsahují:
  • Seznámení s tím, z jakých perspektiv o budoucím životě přemýšlet
  • Práci s přehledem životních hodnot a priorit
  • Zamyšlení nad tématem profesního a osobního života a jejich správného vybalancování
  • A samozřejmě dostatek prostoru pro dotazy a diskuzi

Další informace 

  • Délka trvání je v rozsahu dvou nebo čtyř vyučovacích hodin (tj. 90 nebo 180 min)
  • Cena je 2100,- Kč za 90 min a 3700,- Kč za 180 min (u programů realizovaných mimo Prahu může být připočítáváno cestovné)
  • V případě realizace dvou kratších programů (90 min) ve stejném termínu na jedné škole se cena snižuje na 1800,- Kč za jeden
  • Program je určen pro jeden třídní kolektiv
  • Technické požadavky - místnost s dataprojektorem a projekční plochou
  • Program lze financovat z "šablon" v rámci realizace projektových dní

Objednávky na školní rok 2023-2024 a případné dotazy adresujte na

pruvodce@kampodevitce.cz nebo telefonicky na 732 865 378