Kam po devítce

přednášky pro školy 

Školám a jejich žákům z posledních ročníků je určena interaktivní přednáška 

PŘEDSTAV SI SVŮJ BUDOUCÍ ŽIVOT 

Přednáška pomůže žákům konkretizovat jejich představy o budoucnosti, zamyslet se nad žebříčkem vlastních životních hodnot i silnými a slabými stránkami. Zároveň je vhodným doplněním k průřezovému tématu Člověk a svět práce.

Co  přednáška obsahuje?

  • Seznámení s tím, z jakých perspektiv o budoucím životě přemýšlet
  • Práci s přehledem životních hodnot a priorit
  • Zamyšlení nad tématem profesního a osobního života a jejich správného vybalancování
  • Nabízí prostor pro dotazy a diskuzi

Další informace 

  • Délka trvání přednášky je v rozsahu dvou vyučovacích hodin, tj. 90 min
  • Technické požadavky - místnost s dataprojektorem
  • Přednáška je určena pro jednotlivé třídní kolektivy
  • Cena je 2100,- Kč (pro jeden třídní kolektiv), u přednášek mimo Prahu může být připočítáváno cestovné
  • V případě 2 a více přednášek ve stejném termínu na jedné škole se cena snižuje na 1500,- Kč za přednášku

Objednávky a případné dotazy na

pruvodce@kampodevitce.cz nebo telefonicky na 732 865 378