Jak si rozplánovat čas do přijímaček

Příprava na přijímačky je pochopitelně velmi důležitá, proto je dobré ji nepodcenit a věnovat jí dostatek času a pozornosti.

Výhodu samozřejmě mají ti, kteří už s přípravou začali na podzim, ale následující rady mohou využít všichni. Jak ti, co se připravují už od října či od listopadu, tak i ti, kteří začínají právě teď.

Jak si rozvrhnout čas do přijímaček

1) Zjistím, co mi jde a umím – a co tedy budu jen průběžně opakovat a zjistím, co mi moc nejde a co se musím vlastně teprve “naučit”.

K tomuto účelu využiji ideálně testy z minulých let nebo cvičné testy z internetu či různých sbírek testů či cvičebnic k přijímacím zkouškám nebo výsledky testů z „přijímaček nanečisto“. Úlohy u jednotné přijímací zkoušky bývají typově podobné těm z minulých let, takže pokud si projdu tyto testy, budu mít jasnou představu o tom, co vše u přijímaček bude a co asi ne.

2) Sepíšu si typy úloh, které se v testech objevují a označím si ty, které mi vůbec nejdou nebo jim dokonce ani nerozumím – zvlášť pro test z ČJ a zvlášť pro matematiku.

3) Když už vím, co vše se budu potřebovat naučit, udělám si realistický a konkrétní plán, ideálně rozdělený na dny.

Do plánu si rozvrhnu rovnoměrně jednotlivá témata/typy úloh, které mi nejdou, a které se budu snažit pochopit a osvojit. Samozřejmě počítám s tím, že si v něm také budu potřebovat najít čas, kdy budu procvičovat věci, které už znám.

A protože přijímačky jsou z češtiny i z matematiky, tak budu pochopitelně dělat plány dva. Pokud mi některý z předmětů jde výrazně hůř, tak to příslušným způsobem promítnu do plánování času potřebného pro zvládnutí učiva z tohoto předmětu.

4)  V plánu budu počítat nejen s časem na “učení se” tomu, co mi nejde, ale také na opakování a procvičování úloh, které mi jdou.

Čas mezi učení a procvičování je dobré rozdělit v poměru cca 2/3 času na učení a osvojování toho, co mi opravdu nejde a zbytek času na procvičování.

5) Na konci každého rozplánovaného období si udělám revizi toho, zda se mi plán daří dodržovat nebo ne.

Pokud nedaří, celý budoucí plán upravím tak, aby bylo reálné všechna důležitá témata zvládnout a probrat. S ohledem na to, že do přijímaček už zbývá něco málo přes měsíc, je potřeba dělat tuto revizi poměrně často.

6) Poslední týden (nebo dva, pokud jsem začal s přípravou třeba již v lednu a mám dostatečně „natrénováno“) si nechám jako rezervu.

Počítám s tím, že v této době už budu vše jen procvičovat a dopilovávat. Zároveň mi může posloužit jako možnost poslední záchrany, třeba kdyby se na poslední chvíli stala nějaká nepředvídaná věc, která mne v plánu výrazně zdrží. Primárně ale počítám s tím, že všechna potřebná témata budu mít zvládnutá.

A co ještě?

Lepší je strávit nad přípravou hodinu denně než nárazově 10 hodin o víkendu. Na druhou stranu pokud to jinak nedokážu, pak je samozřejmě lepší i takováhle víkendová nárazovka, než se na to vykašlat úplně.

Důležitá je také pravidelnost. Kromě toho, že se tak lze naučit víc, hraje zde roli i pocit většího klidu a sebedůvěry.

Uvědomím si, co je nyní mým cílem, protože pak pro mne bude mnohem snadnější obětovat svůj volný čas přípravě na zkoušky.

Zbytečně sám sebe neděsím. Někdo vyhledává ty nejobtížnější úkoly a straší se tím, že právě to bude u zkoušky a on to nezvládne. Takové příklady ale u zkoušky nebývají, a pokud tam nějaký bude, nemá cenu se tím stresovat. Složitější příklad bývá v přijímacím testu jeden a ten celkový výsledek moc neovlivní. Tedy než se nechat zahltit stresem, je lepší se soustředit na to, že stačí, když budu umět základ. Uklidnit vás může i fakt, že většina z uchazečů tuto úlohu také nevyřeší. 

A v neposlední řadě si připustím i myšlenku, že případné nepřijetí na školu neznamená konec světa. Opravdu to tak není. I když se této myšlence asi úplně nevyhnete, tak si uvědomte, že svět se nezboří a život poběží dál.

A jestli chcete ještě teď na poslední chvíli získat podporu v jasně strukturovaném a profesionálně vedeném procvičení a vysvětlení, pak využijte poslední možnost přípravy zde Příprava na přijímačky finišuje. V případě, že podpoříte projekt Kam po devítce máte možnost získat přípravu s 20% slevou.

Komentáře

Přidat komentář