Jak se vyhnout zbytečným chybám u přijímaček

V minulém článku jste si přečetli o tom, jak lze zlepšit výsledky testů přípravou vhodné strategie pro přijímačky. Dnes se podíváme na to, jak se vyhnout zbytečným chybám a tím výsledek z testů pozitivně ovlivnit.

Opakování a trénink se vyplatí

Úspěch u přijímaček je bezpochyby nejen o vědomostech, ale i o rutině – pravidelným opakováním se lze naučit, jak se některým chybám vyhnout.

K tomuto bodu asi není moc co víc napsat. Opakování je matka moudrosti a trénink pomáhá se chybám vyhnout. Doporučuji si vyzkoušet a projít dostatečný počet testů (v určeném časovém limitu ) a po vyhodnocení si zaznamenat, zda jsem někde udělal onu „zbytečnou“ chybu , například z nepozornosti. A příště si u tohoto typu úloh dát větší pozor.

Předpokládám, že řadu testů už jste vyzkoušeli a máte doma různé cvičebnice, či testy stažené z internetu. Pokud jste ještě nevyužili testy ze stránek CERMAT, pak doporučuji podívat se na nabídku jejich testů například zde https://procvicprijimacky.cermat.cz/

A znovu si dovolím doporučení, aby si deváťáci alespoň jednou – ideálně spíš ale vícekrát – vyzkoušeli napsat test formou přijímaček nanečisto, aby zjistil, jak se mu pracuje pod lehkým stresem a v jednoznačném časovém limitu, který není možné prodloužit či přerušit.

(Více o přijímačkách nanečisto si přečtěte v článku zde https://kampodevitce.cz/proc-doporucuji-aby-si-kazdy-devatak-zkusil-prijimacky-nanecisto/ )

Pět dobrých rad k přijímačkovým testům

1) POZORNĚ ČTU – většina chyb totiž pramení z nepozornosti. V otázce je např. Ve které variantě NENÍ pravopisná chyba, ale já čtu Ve které variantě JE pravopisná chyba. To mne může zmást.

2) PROČTU SI VŠECHNY NABÍZENÉ ODPOVĚDI – i když se mi zdá, že např. odpověď a) je správná, projdu si přesto raději i zbývající možnosti. Třeba zjistím, že jsem se mýlil.

3) U OTÁZEK ANO / NE VŽDY OPRAVDU PEČLIVĚ ZVAŽUJI, ZDA S TVRZENÍM SOUHLASÍM, NEŽ OZNAČÍM SPRÁVNOU ODPOVĚĎ – pokud se spletu, pak můžu odpověď opravit zabarvením pole a zakřížkováním jiné varianty.  Opravy je ale dobré PEČLIVĚ promyslet, protože jednou zabarvené pole již nelze označit jako správnou odpověď!

4) PEČLIVĚ SI ZKONTROLUJI, ZDA JSEM VYŘEŠIL VŠECHNY ÚLOHY – může se stát, že při řešení nepostupuji od první úlohy k poslední, ale některé zprvu přeskakuji, pokud si s nimi nevím rady nebo chci raději dříve řešit jiné úlohy. V takovém případě se po vyřešení snadnějších úloh nezapomenu vrátit zpět a úlohy dořešit, případně v závěru znovu pozorně zkontrolovat, zda jsem omylem nějakou nevynechal.

5) PEČLIVĚ SI ZKONTROLUJI, ZDA JSEM DO ZÁZNAMOVÉHO/VÝSLEDKOVÉHO ARCHU ZAZNAMENAL A PŘEPSAL VŠECHNY SVÉ ODPOVĚDI.

Matematika – nejčastější chyby

Špatně přečtené zadání úlohy.

Nesprávný základní numerický výpočet (sčítání, odčítání, násobení, dělení).

Zlomky nejsou v základním tvaru.

Úlohy z konstrukční geometrie nejsou obtažené propiskou (včetně kružnic).

V úlohách z konstrukční geometrie není zřejmé použití kružítka tam, kde je to třeba.

Nejsou zaškrtnuté všechny uzavřené úlohy.

Výsledek je nečitelný.

Není uveden postup u úloh, kde je to vyžadováno.

Výsledek je v zadávacím listě, ale ne ve výsledkovém archu.

Čeština – nejčastější chyby

Špatná interpunkce, pravopis

Slovní zásoba a tvoření slov – neznalost významu známých českých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik.

Větná skladba – neumím správně určit základní a rozvíjející větné členy, typy souvětí.

Porozumění textu – nerozpoznání hlavní myšlenky textu.

Slohová výchova – špatné uspořádání textu podle textové návaznosti.

A samozřejmě je dobré NEZMATKOVAT  – k tomu velmi pomůže mít svoji ozkoušenou strategii o které jsem psala v minulém článku zde https://kampodevitce.cz/vysledek-prijimacek-muzete-ovlivnit-jak-vhodnou-strategii-a-zamerenim-se-na-nejcastejsi-chyby/

Komentáře

Přidat komentář