Proč doporučuji, aby si každý deváťák zkusil „přijímačky nanečisto“

Pokud zatím nevíte, co to přijímačky nanečisto jsou a nebo k čemu by se se vám mohly hodit, tak věřím, že vám v tom tento článek udělá jasno

Přijímačky nanečisto jsou věrnou kopií toho, jak vypadají přijímací zkoušky v reálu.

Měly by obsahovat testová zadání z češtiny a z matematiky srovnatelná s těmi, jaké se používají u zkoušek. Stejná by měla být nejen struktura testů, ale také čas, který je na jejich vypracování určen a v neposlední řadě by měly být co nejvěrněji dodrženy podmínky, za kterých deváťáci reálnou zkoušku skládají. Tedy dohled a komentáře (podávání informací) od toho, kdo nad korektností u zkoušek dohlíží.

V době předkovidové se přijímačky nanečisto konaly v naprosté většině případů prezenčně tak, aby si deváťáci opravdu reálně vyzkoušeli napsání testů v neznámém prostředí, pod dohledem někoho, kdo ví, jak testy zadávat, jak průběh zkoušky řídit, komentovat, dohlížet na průběh zkoušky…

To se, bohužel, v posledních dvou letech dost změnilo a většina nabízených přijímaček nanečisto se přesunula do online formy. To samozřejmě není ideální, protože to nikdy nemůže nahradit onu reálnou zkušenost v reálné učebně, s fyzickým zážitkem zkoušejícího a ostatních studentů, ale přesto i v této situaci vidím přínos zkoušek nanečisto jako velmi významný.

Proč si tedy přijímačky nanečisto vyzkoušet?

  • Deváťák bude vědět, co ho čeká – už to samo určitě pomůže odbourat alespoň část stresu. Pokud deváťák absolvuje zkoušky dva a vícekrát, stává se z průběhu zkoušky  tak trochu rutina, deváťák pak méně zmatkuje a drží se své osvědčené strategie.
  • Deváťák si zafixuje způsob vyplňování testových zadání, takže například nezapomene obtáhnout výsledek rýsovací úlohy nebo se vždy ujistí, že zaškrtnul všechny uzavřené úlohy.
  • Přijímačky nanečisto dají v počátku přípravy dobrou představu, jak tom deváťák je s bodovým ziskem. DOPORUČUJI zkoušky absolvovat ideálně třikrát – jednou v prosinci, jednou někdy po novém roce a jednou v průběhu března, aby měl deváťák srovnání a viděl posun. Přijímačky nanečisto by měly být motivačním prvkem k další přípravě.
  • Deváťák získá časovou orientaci, tedy ví, jak rychle musí řešit jednotlivé úlohy, aby test stihl.
  • Přijímačky nanečisto s vysvětlením jednotlivých úloh jsou velmi dobrou formou intenzivní přípravy.    

Jde o to, že deváťák má možnost si alespoň částečně zažít situaci podobnou té, jaká ho čeká u přijímaček „ostrých“. Přijde do nového a většinou zcela neznámého prostředí. Spolu s ním je tam ve stejné situaci i spousta dalších vrstevníků, které nezná. Testy samotné by měly opravdu simulovat situaci (pro některé stresovou) tak, jak probíhají reálné přijímací zkoušky – přísné dodržování pravidel, jasně stanovený čas, korektní leč striktní dozor pedagoga…

Jak už jsem zmínila, firem, které přijímačky nanečisto nabízejí je celkem hodně – úroveň všech ale rozhodně není stejná. Než si přijímačky nanečisto vyberete, zjistěte si (zeptejte se na) následující:

  1. Jde pouze o vykonání zkoušky anebo je součástí také vysvětlení správného řešení úloh a strategie zkoušky?
  2. Dostane žák následně vysvětlení všech úloh například na videu, aby se úlohám mohl znovu vrátit při domácí přípravě?
  3. Jedná se o vlastní/nová testová zadání a nebo poskytovatel používá pouze testy Cermat?
  4. Pokud se jedná o vlastní test, pak chtějte, aby si váš deváťák vyzkoušel testy co nejvíce podobné (obtížností, typem úloh ale i strukturou a vzhledem testů) těm, které dostane u ostrých přijímaček.

Shrnuto – je dobré nechat deváťáka vyzkoušet si přijímačky nanečisto. Bude-li to (například z finančních důvodů) možné pouze jednou, pak to rozhodně nenechávejte až na březen. Mohlo by se stát, že termíny budou obsazené nebo deváťák bude zrovna nemocný a už to nestihnete.

Také by se mohlo stát, že až v březnu zjistíte, že je v něčem zádrhel, že mu něco opravdu hodně nejde, tak pak už bude málo času změnu či doučení.

Další informace o přijímačkách nanečisto plánuji do některého z příštích čísel newsletterů Kam po devítce. Pokud je ještě neodebíráte a máte o ně zájem, stačí se zaregistrovat zde https://kampodevitce.cz/newslettery-registrace/

Komentáře

Přidat komentář