Proč doporučuji, aby si každý deváťák zkusil „přijímačky nanečisto“

Pokud zatím nevíte, co to přijímačky nanečisto jsou a nebo k čemu by se se vám mohly hodit, tak věřím, že vám v tom tento článek udělá jasno

Přijímačky nanečisto jsou věrnou kopií toho, jak vypadají přijímací zkoušky v reálu.

Měly by obsahovat testová zadání z češtiny a z matematiky srovnatelná s těmi, jaké se používají u zkoušek. Stejná by měla být nejen struktura testů, ale také čas, který je na jejich vypracování určen a v neposlední řadě by měly být co nejvěrněji dodrženy podmínky, za kterých deváťáci reálnou zkoušku skládají. Tedy dohled a komentáře (podávání informací) od toho, kdo nad korektností u zkoušek dohlíží.

V době „předcovidové“ se přijímačky nanečisto konaly v naprosté většině případů prezenčně tak, aby si deváťáci opravdu reálně vyzkoušeli napsání testů v neznámém prostředí, pod dohledem někoho, kdo ví, jak testy zadávat, jak průběh zkoušky řídit, komentovat, dohlížet na průběh zkoušky…

To se, bohužel, v posledních dvou letech dost změnilo a většina nabízených přijímaček nanečisto se přesunula do online formy. To samozřejmě nebylo a není ideální, protože to nikdy nemůže nahradit onu reálnou zkušenost v reálné učebně, s fyzickým zážitkem zkoušejícího a ostatních studentů.

Každopádně letos je zatím situace klidná a tedy možnost opět zažít vyzkoušet si přijímačky nanečisto v reálném prostředí škol a tříd tu je. Pokud přesto z nějakého důvodu „naživo“ přijít nemůžete , i v tom případě přijímačky nanečisto doporučuji, natolik vidím přínos zkoušek nanečisto jako velmi významný.

Proč si tedy přijímačky nanečisto vyzkoušet?

  • Deváťák bude vědět, co ho čeká – už to samo určitě pomůže odbourat alespoň část stresu. Pokud deváťák absolvuje zkoušky dva a vícekrát, stává se z průběhu zkoušky  tak trochu rutina, deváťák pak méně zmatkuje a drží se své osvědčené strategie.
  • Deváťák si zafixuje způsob vyplňování testových zadání, takže například nezapomene obtáhnout výsledek rýsovací úlohy nebo se vždy ujistí, že zaškrtnul všechny uzavřené úlohy.
  • Deváťák získá časovou orientaci, tedy ví, jak rychle musí řešit jednotlivé úlohy, aby test stihl.
  • Přijímačky nanečisto s vysvětlením jednotlivých úloh jsou velmi dobrou formou intenzivní přípravy.    

Důležitým přínosem přijímaček nanečisto je to, že deváťák má možnost si alespoň částečně zažít situaci podobnou té, jaká ho čeká u přijímaček „ostrých“. Přijde do nového a většinou zcela neznámého prostředí. Spolu s ním je tam ve stejné situaci i spousta dalších vrstevníků, které nezná. Testy samotné by měly opravdu simulovat situaci (pro některé stresovou) tak, jak probíhají reálné přijímací zkoušky – přísné dodržování pravidel, jasně stanovený čas, korektní leč striktní dozor pedagoga…

Z pochopitelných důvodů zde mohu jen doporučit, aby na přijímačky nanečisto nešel deváťák spolu s dalšími spolužáky nebo kamarády. Nechte svého deváťáka opravdu zažít co nejreálněji to, co ho čeká v dubnu – i zde půjde nejspíš na přijímačky do školy sám, bez kamarádů a spolužáků. Být v takové situaci zkrátka sám za sebe, to je opravdu nepřenositelná zkušenost.

A JEŠTĚ JEDNO DOPORUČENÍ: zkoušky je ideální absolvovat třikrát případně dvakrát – jednou v prosinci, jednou někdy po novém roce a jednou v průběhu března. To proto, aby měl deváťák srovnání a viděl posun. Přijímačky nanečisto by měly být motivačním prvkem k další přípravě. Pokud to například z finančních důvodů pro vás není možné, dopřejte deváťákovi alespoň jednu takovou zkoušku zkoušky. Věřte, že tohle se vám fakt vyplatí.

Jak už jsem zmínila, firem, které přijímačky nanečisto nabízejí je celkem hodně – úroveň všech ale rozhodně není stejná. Než si přijímačky nanečisto vyberete, zjistěte si (zeptejte se na) následující:

  1. Jde pouze o vykonání zkoušky anebo je součástí také vysvětlení správného řešení úloh a strategie zkoušky?
  2. Dostane žák následně vysvětlení všech úloh například na videu, aby se úlohám mohl znovu vrátit při domácí přípravě?
  3. Jedná se o vlastní/nová testová zadání a nebo poskytovatel používá pouze testy Cermat?
  4. Pokud se jedná o vlastní test, pak chtějte, aby si váš deváťák vyzkoušel testy co nejvíce podobné (obtížností, typem úloh ale i strukturou a vzhledem testů) těm, které dostane u ostrých přijímaček.

Shrnuto – je dobré nechat deváťáka vyzkoušet si přijímačky nanečisto. Bude-li to (například z finančních důvodů) možné pouze jednou, pak to rozhodně nenechávejte až na březen. Mohlo by se stát, že termíny budou obsazené nebo deváťák bude zrovna nemocný a už to nestihnete.

Také by se mohlo stát, že až v březnu zjistíte, že je v něčem zádrhel, že mu něco opravdu hodně nejde, tak pak už bude málo času změnu či doučení.

Další informace o přijímačkách nanečisto plánuji do některého z příštích čísel newsletterů Kam po devítce. Pokud je ještě neodebíráte a máte o ně zájem, stačí se zaregistrovat zde https://kampodevitce.cz/newslettery-registrace/

Komentáře

Přidat komentář