Jak se projektu „Kam po devítce“ dařilo ve druhém roce své existence?

Co přinesl druhý rok projektu „Kam po devítce“

Prázdniny pomalu končí, a tak je chvíle na malé bilancování toho, jak v minulém školním roce fungovaly aktivity projektu Kam po devítce. Ten už druhým rokem poskytoval bezplatné poradenství rodičům a žákům z posledních ročníků základních škol. Ať už se jednalo o výběr budoucího profesního zaměření, vhodného studijního oboru či střední školy, anebo o praktické informace k podávání přihlášek a přípravě na přijímačky.

Nejen poradenství, ale i prevence sociálního vyloučení

S radostí mohu říci, že s proběhlým školním rokem spokojená, a to nejen díky výše uvedeným číslům. Ohlasy na fungování projektu jsou jednoznačně pozitivní. Poděkování a milá slova na jeho adresu vyjadřují jak rodiče, tak i výchovní poradci. Nově se navíc ukázala jedna zajímavá věc – projekt pomáhá i jako prevence sociálního vyloučení žáků z ohrožených skupin. Je to díky jeho snadné dostupnosti v online světě a tomu, že poskytování informativního poradenství je zdarma.

Spokojení jsou deváťáci, rodiče i výchovní poradci

Rodiče velmi oceňují včasné obdržení důležitých informací i upozornění na klíčové termíny, stejně jako možnost zeptat se na otázky, týkající se výběru vhodného oboru a školy, ale i praktických věcí jako jsou náležitosti a potvrzovaní přihlášek nebo proces kolem odvolání, když jejich deváťák skončí tzv. pod čarou. Sami deváťáci si pak pochvalují srozumitelnost a dohledatelnost informací.

Velmi pozitivně hodnotí projekt i mnoho výchovných poradců ze základních škol napříč republikou. Je to až s podivem, kolik výchovných poradců mi napsalo, že mi za moji práci děkují. Že informace, které zdarma posílám v newsletterech, jim velmi pomáhají a využívají je pro svojí vlastní poradenskou práci ve škole. Toto ocenění mne pochopitelně těší. Na druhou stranu cílovou skupinou, pro kterou newslettery připravuji nejsou výchovní poradci. Poradenství KAM po devítce píši především pro rodiče a deváťáky z těch škol, kde se výchovní poradci této oblasti příliš nevěnují. Bohužel se zdá, že takových škol je stále ještě docela dost.

Projekt má určitě smysl

Výše uvedený fakt jednoznačně ukazuje na to, že projekt má smysl. Ostatně to bylo jedním z hlavních důvodů, proč jsem ho v roce 2020 zakládala. Chtěla jsem usnadnit život deváťákům a jejich rodičům tam, kde to potřebují a kde třeba na své základní škole nedostávají potřebnou podporu. A jsem ráda, že se mi to povedlo, ať už díky informační publikaci „Průvodce devítkou“, kterou každoročně aktualizuji, a která je volně ke stažení na http://www.kampodevitce.cz nebo formou informací zasílaných dvakrát měsíčně těm, kteří se k jejích zasílání zaregistrují. V uplynulém roce to bylo více než 2 tisíce zájemců.

Pár čísel na závěr

Informační brožuru Průvodce devítkou 2021-2022 si stáhlo skoro šest tisíc uživatelů, newslettery s informacemi jsem rozesílala na více než dva tisíce adres. Informace z brožury a newsletterů používají desítky školy na svých webových stránkách a čerpají z nich i výchovní poradci na základních školách napříč republikou. Díky tomu odhaduji, že letos pomohl projekt nějakou měrou několika tisícům deváťáků. Jsem za to ráda a těším se, že v následujícím školním roce se okruh těch, kterým „Kam po devítce“ aspoň trochu usnadní jejich rozhodování, přípravu na přijímačky a devítku obecně, ještě rozšíří.