Odvolání proti nepřijetí

Co dělat, když skončíte „pod čarou“

Pro ty z vás, kteří na té své vybrané škole skončíte takzvaně „pod čarou“, přináším informace o tom, jak se proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

Nejpozději 3. května zveřejní ředitelé středních škol výsledky přijímacích zkoušek z řádných termínů konaných 13. a 14. dubna 2023. Výsledky budou k dispozici na úřední desce školy, a také na webových stránkách školy.

PŘIJATÝM UCHAZEČŮM SE VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ NEPOSÍLÁ!

NAOPAK – POKUD JSTE SKONČILI TAKZVANĚ POD ČAROU, PAK VÁM VYROZUMĚNÍ PŘIJDE DOPORUČENÝM DOPISEM. V TOM PŘÍPADĚ MŮŽETE PODAT FORMÁLNÍ ODVOLÁNÍ.

Odvolání je třeba podat písemně. Můžete ho napsat a poslat hned, jak zjistíte, že jste pod čarou nebo počkat, až dostanete poštou písemné vyrozumění o nepřijetí. (Od doručení dopisu s rozhodnutím o nepřijetí máte 3 pracovní dny na podání odvolání.)

Za nezletilého uchazeče podává odvolání jeho zákonný zástupce.

Má smysl se odvolávat ?

V případě, že jste se na školu nedostali a skončili jste pod čarou, můžete se odvolat. Rozhodně to má smysl, protože mezi přijatými (nad čarou) bude nejspíš několik těch, kteří se dostali i na druhou školu, kam se hlásili, a protože mají jen jeden zápisový lístek, mohou se zapsat jen na jednu z nich. Tedy na té druhé škole se tím pádem jejich místo uvolní a „čára“ se posune níž.

Samozřejmě záleží na tom, jak moc pod čarou jste skončili, tedy kolik je dalších uchazečů před vámi. Pokud škola přijímá 60 studentů a vy jste pod čarou až na 111 místě, pak asi sami zvážíte, že je odvolání zbytečné.

Co musí odvolání obsahovat

Žádný jednotný vzor odvolání nebo nějaká přesně daná forma neexistují. Odvolání by však mělo obsahovat tyto údaje:

  1. Název + adresu školy, kam se odvoláváte. Odvolání jako takové adresujte řediteli školy.
  2. Datum
  3. Věc: odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
  4. Podpis zákonného zástupce žáka i podpis žáka
  5. Adresu, kam mám být zaslán výsledek (rozhodnutí) odvolání

Možný vzor textu odvolání najdete zde https://bit.ly/2PQzL2W

Jak odvolání podat

Odvolání je nutné podat formou doporučeného dopisu nebo do datové schránky školy. Pozor, opravdu jde o podání do datové schránky, ne prostřednictvím e-mailu, protože klasickou e-mailovou zprávu škola nemusí akceptovat. Navíc to musí být z vaší osobní datové schránky, která patří vám, jako zákonnému zástupci dítěte, nikoliv třeba schránka firmy, ve které pracujete.

A jak je to se zápisovým lístkem, pokud se odvoláváte ?

O zápisovém lístku obecně jsem psala už v minulém článku zde na webu, teď se ale podíváme pouze na situace, které souvisí s tím, že jste se na školu/y nedostali a budete se odvolávat.

Na jednu školu jsem se dostal, ale raději bych na tu druhou, kde jsem „pod čarou“

Na školu, která tě přijala, doruč ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků svůj vyplněný zápisový lístek. To proto, abys měl toto místo jisté – pokud zápisový lístek do 10 dní škole nedoručíš, bere to škola jako projev toho, že na ni nastoupit nechceš a tvé místo nabídne někomu z těch, kdo skončili pod čarou.

Proto je tedy potřeba odevzdat svůj zápisový lístek na tuto školu. Zároveň ale můžeš zkusit štěstí s odvoláním na druhé škole. Tvůj zákonný zástupce napíše na školu, že chceš podat odvolání a v případě uvolnění místa na školu nastoupit. Nu, a pak budeš čekat, minimálně oněch 10 dní, jak to dopadne.

Zda s odvoláním nakonec uspěješ, záleží na několika věcech. Na tom, kolikátý pod čarou jsi skončil (kolik dalších zájemců je tím pádem nejspíš před tebou + také kolik z nich podá odvolání). A ještě záleží na tom, kolik z těch, co se na školu dostali, se rozhodne na ni nakonec nenastoupit a zápisový lístek ve lhůtě 10 dní nepodá.

Pokud s odvoláním uspěješ, dojdeš si pro svůj zápisový lístek na školu, kam jsi ho odevzdal. Škola ti ho vydá (oproti písemnému potvrzení o přijetí na tu druhou školu), ty ho znovu vyplníš a odevzdáš na svoji vytouženou školu. To vše opět ve lhůtě 10 pracovních dní od doby, kdy obdržíš potvrzení, že jsi s odvoláním na druhé škole uspěl.

Pokud s odvoláním neuspěješ, pak platí že od září s tebou počítají na škole první.

Nedostal jsem se ani na jednu školu – na obou jsem pod čarou

V tom případě doporučuji podat odvolání na obě školy – nejpozději do 3 pracovních dní od doručení dopisu s vyrozuměním o nepřijetí (ale klidně i dřív). A pak budeš muset vyčkat, zda s odvoláním uspěješ. Pokud ano, tak máš vyhráno. Dokonce se může stát, že ti odvolání vyjde na obou školách a budeš si nakonec moct i vybrat!

Protože ale v tuhle chvíli nevíš, jak to dopadne a nejsi přijat ani na jednu školu, čeká tě druhé kolo přijímacího řízení. Zjisti si, které školy toto druhé kolo vypsaly a zvaž, která z nich by pro tebe mohla být alespoň něčím zajímavá. Seznam těchto škol najdeš na stránkách krajského úřadu, v Praze na stránkách magistrátu. Seznam je průběžně aktualizován, takže je dobré se do něj dívat opakovaně.

Přihlášek ve druhém kole můžeš podat, kolik chceš, tedy třeba pět, deset, ale klidně i víc.

Komentáře

Přidat komentář