přihláška na SŠ

Informace k podávání přihlášek na SŠ

Únorovým tématem je podle mne jednoznačně podávání přihlášek, proto jsem pro vás v následujícím článku sepsala všechny důležité informace.

Každý žák má právo si podat v prvním kole přijímacích zkoušek celkem dvě přihlášky na střední školu nebo gymnázium. Termín odevzdání přihlášek je stanoven na 1. března 2023.

Tiskopis přihlášky byste měli obdržet na své současné základní škole, lze si ho ale také stáhnout a vytisknout z internetu, například na stránkách MŠMT.

Pokud se chcete hlásit na dvě školy/obory (a to asi chcete skoro všichni), tak do tiskopisů přihlášky vyplňujete obě zvolené školy/obory ve stejném pořadí. Obě přihlášky pak budou tedy vypadat v podstatě totožně. Důvodem je to, že každou přihlášku odevzdáte na jednu školu/obor a podle pořadí, v jakém jste je vyplnili, pak na tyto školy půjdete vykonat přijímací zkoušku.

Př.: pokud se chcete hlásit na gymnázium a na strojní průmyslovku, tak na obě přihlášky napíšete školy buď v pořadí gymnázium a průmyslovka nebo průmyslovka a gymnázium a obě přihlášky pak odevzdáte na příslušné školy. Škola, která je uvedená na prvním místě ví, že vás má pozvat na přijímačky v prvním termínu, tedy 12.4.2022 A stejně tak škola na druhém místě ví, že vás má pozvat na termín 13.4.2022. Pokud byste na jedné přihlášce napsali gymnázium na první, průmyslovku na druhé místo a na druhé přihlášce jste pořadí prohodili, tak se vám stane, že vás obě školy pozvou na první termín a naopak na druhý termín vás nepozve ani jedna… A to pochopitelně nechcete.

Kódy oborů, na které budete přihlášku podávat, najdete například v atlasu školství na webu atlasskolstvi.cz

Na některých základních školách dostanete přihlášku již předvyplněnou, někde si ji možná budete muset vyplnit z větší části sami. Základní školy jsou ale většinou při vyplňování přihlášek nápomocné a vědí, jak postupovat. Co musí škola na přihlášce určitě potvrdit jsou známky z vysvědčení za poslední (ministerstvem specifikované) hodnocené ročníky.

POZOR – Některé obory požadují potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání – potvrzuje ji lékař přímo na 1. straně přihlášky.

Znovu chci zdůraznit, že informace, které se do přihlášky vyplňují, musí být na obou přihláškách totožné. Proto se často doporučuje vyplnit přihlášku pouze jednou a tuto pak okopírovat. Obě identická vyhotovení je pak potřeba podepsat –  podepisuje se žák a zároveň i zákonný zástupce.

Přihlášku lze na vybrané školy doručit osobně nebo poslat doporučeným dopisem. Pokud ji na školu ponesete osobně, doporučuji nechat si potvrdit její převzetí. Pokud ji posíláte poštou doporučeně, pak vám jako doklad slouží podací lístek z pošty, který si uschovejte minimálně do doby, než obdržíte pozvánku na přijímací zkoušky.

SHRNUTO –  Platná přihláška musí obsahovat podpis žáka, podpis zákonného zástupce, vaší základní školou potvrzený výpis známek z vysvědčení, a je-li to ze SŠ požadováno, tak i potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

V dalším kole přijímacích zkoušek – v případě, že se žák na žádnou ze zvolených škol nedostane – již počet přihlášek není omezený. Přeji vám, aby nikoho z vás tato situace nepotkala, ale pokud by se tak stalo, tak se nebojte, určitě se jí chci věnovat a napsat o ní v dubnu, po termínu přijímaček.