KAM po devítce

jednodenní kurzy (naživo) pro deváťáky

Pokud nemáš jasnou představu, co bys v životě chtěl dělat...
  Pokud si chceš o svých možnostech promluvit s ostatními...

Pokud netušíš, kde se svým rozhodováním začít...

můžeš svoje přemýšlení o budoucnosti nastartovat v kurzu

"Co chci v životě dělat ?"

Co  takový  kurz  obnáší?

  • Seznámení s tím, jak v procesu přemýšlení o své budoucnosti postupovat, a jaké kroky přitom nevynechat
  • Interaktivní techniky a hry, při kterých si ujasníš, jaké jsou tvoje silné a slabé stránky i jaké máš životní hodnoty a priority
  • Prezentaci o tom, co vzít při výběru oboru a zaměstnání v úvahu z pohledu perspektivy do budoucna (za 20-30 let)
  • Dotazník ověření profesních předpokladů podle Hollandovy profesní teorie
  • Dostatek času pro dotazy a reflexi toho, na co v rámci kurzu přijdeš

To vše ve skupině dalších vrstevníků, kteří jsou v podobné situaci, a také teprve hledají svoji odpověď na to, co chtějí v životě dělat

Další informace o kurzu

  • Kurzy jsou určeny žákům devátých tříd. Jsou jednodenní a probíhají o víkendu ve skupinách cca 16 účastníků.
  • V tuto chvíli je možná registrace na termíny 16. a 17. října 2020
  • Čas konání 9 -17 hod, místo konání ZŠ Jinonice - Mezi Rolemi, Praha 5. Cena 1.050 Kč.
  • V současné době se hradí pouze registrační poplatek 150 Kč, platba za kurz proběhne až cca týden před kurzem, v závislosti na epidemické situaci.
  • Účastníci musí dodržet aktuální hygienická nařízení tak, jak budou platná v den konání kurzu (např. prokázání bezinfekčnosti).

Máte-li jakékoli dotazy, napište mi na pruvodce@kampodevitce.cz

Chcete-li se přihlásit na kurz, pokračujte na odkaz níže